ثبت شرکت چند ملیتی به چه صورت انجام میشود؟

kara sabt

عضو سایت
تازه وارد
مدارک لازم برای ثبت شرکت چند ملیتی :
_ ارائه درخواست کتبی برای ثبت شرکت به اداره ثبت علائم تجاری با ذکرنام کشورهای مورد نظر.
_ مدارک شناسایی، اعم ازکپی برابراصل شناسنامه و کارت ملی مدیران وصاحبان حق امضای شرکت.
_ تکمیل فرم مخصوص برای ثبت شرکت بین المللی و ترجمه شده به زبان انگلیسی
_ ارائه تصویرپاسپورت اعضای شرکت.
_ اظهارنامه یا اصل گواهی ثبت علامت تجاری در ایران و کپی آن برای ثبت در پرونده.
_ فتوکپی برابراصل شده گواهی ثبت برند.
_ ارائه روزنامه تأسیس وآخرین تغییرات شرکت برای اشخاص حقوقی.
_ پرداخت هزینه های لازم برای ثبت شرکت چند ملیتی به اداره ثبت شرکت های بین المللی درکشورمیزبان.

بعد از تهیه مدارک فوق می توانید از مشاوران کارا ثبت برای امور ثبتی خود مشاوره بگیرید.
 
بالا