تفاوت عمده کلایمرها با بالابر های مرسوم

ava96

عضو سایت
تازه وارد
تفاوت عمده کلایمرها با بالابر های مرسوم که در داخل ساختمانها استفاده می‌شوند محل قرار گیری موتور وینچی است، در بالابرهای مرسوم موتور در محلی مرتفع و معمولاً در بالای ساختمان بر روی یک شاسی قرار می‌گیرد و با کار کردن موتور، سیم بکسل جمع شده و سبد را به سمت بالا می‌کشد در حالیکه در کلایمرها موتور بر روی سبد نصب می‌شود.
کلایمرها از نقطه نظر حرکتی به دو دسته با حرکت عمودی و با حرکت عمودی-جانبی تقسیم بندی می‌شوند. در نوعی از کلایمر با حرکت عمودی، پایه های دستگاه در بالای ساختمان قرار می‌گیرد و به وسیله سیم بکسل به موتور وینچی داخل سبد متصل شده و دستگاه را در مسیر عمودی حرکت می‌دهند (این نوع در ایران بیشتر کاربرد دارد).
خرید کلایمر
خرید کلایمر در تهران
 
بالا