تصفيه آب به روش اسمز معكوس چيست و چه كاربردى دارد؟

ava96

عضو سایت
تازه وارد
قطعاً اگر به تازگى با تصفيه آب آشنا شده ايد و يا مصرف كننده دستگاه تصفيه آب هستيد نام اسمز معكوس RO را شنيده ايد. گرچه انواع مدلهاى تصفيه آب در بازار موجود است اما همه دستگاها از روش اسمز معكوس براى تصفيه آب بهره نميبرند.

اسمز معكوس در واقع به روشى از جداسازى آلاينده ها و آلودگى هاى آب گفته ميشود كه در نهايت سبب ميشود آب خالص، بدون ميكروب، بدون طعم و بوى نامطبوع براى مصرف كنندگان فراهم ميشود.

توجه داشته باشيد كه كارايى تصفیه آب خانگى كه از روش اسمز معكوس استفاده ميكنند و آلاينده هاى موجود در آب را از بين ميبرد بسيار بيشتر از تصفيه آب هايى است كه از اين تكنولوژى استفاده نميكنند. در ادامه اين مقاله به دليل اهميت بسيار بالاى اين موضوع و روش تصفيه آب در اين تكنولوژى به نحوه كاركرد مزاياى آن ميپردازيم.
 
بالا