تراز عمودی

cancerr

کاربر تازه وارد
تازه وارد
به طور معمول طراحان سایت برای مرکزی کردن المان های صفحه روش های گوناگونی استفاده می کنند . مشکل اصلی نمایش صحیح این مرکزیت در مرورگرهای گوناگون است . به دلیل پشتیان نشدن تمامی دستورات css در وسیله های مختلف این مشکلل چند برابر می شود .
استافده از روش های استاندارد و صحیح می تواند کمک زیادی به شما کند .
تراز عمودی - Vertical-Align
تراز افقی در css بسیار راحت است کافی است به المنت بالایی Vertical-Align:Center بدهید و به المنتی که قصد وسط افتادن در وسط را دارید display:inline-block بدهید و همیشه این عنصر وسط خواهد بود . برای تراز افقی در مقاله دیگر مفصل صحبت خواهیم کرد
Line-Height متد برای تراز عمودی
آموزش css
این روش زمانی جواب می دهد که شما قصد وسط چین کردن یک عنصر خطی یا inline-block را دارید . در این روش شما المنت پوشش دهنده line-height برابر اتفاع خودش خواهید داد واین عنصر همیشه در مرکز قرار خواهد گرفت این روش بیشتر در فوتر ها منو ها و غیر استفاده خواهد شد .

HTML:
<div id="parent">
<p id="child">Text here</p>
</div>
HTML:
#parent{
height:200px;
background-color:red;
line-height: 200px;
}
#child {
color:black;
}
تمامی تکنیک هارو می توانید از سایت مرجع ببینید

تراز عمودی
 
بالا