ایمپورت کردن اطلاعات به 2 ستون از یک جدول در mysql

mehrtadbir

کاربر تازه وارد
تازه وارد
ما دو تیبل، بصورت زیر داریم
تیبل اول ddff_profile_co که ddff پیشوند آن است و ستونهای آن به شرح زیر است:
id
soton2
soton3
الی
soton9

تیبل دوم old_detail_co که old پیشوند تیبل بوده و ستونهای آن به شرح زیر است:
id
contentid
lat
lng

در این دو تیبل id در تیبل 1 و contentid در تیبل 2 یکسان هستند .

چطور می توانیم مقادیر lat و lng از تیبل 2 را بر اساس contentid به soton2 و soton3 ایمپورت کنیم.

برای مثال اگر در تیبل دوم دارای مقادیر زیر بودیم
---id----------contentid----------lat-----------lng
-50.96--------35.85------------5---------------1
-50.97--------35.82------------8---------------2

lat و lng به گونه ای در soton2 و soton3 از تیبل 1 ایمپورت گردد که id در تیبل 1 دارای مقادیر 5 و 8 باشد (contentid در تیبل 2 برابر با id در تیبل 1 است).

گفتنی است soton2 و soton3 هم اکنون null هستند و در حالی که contentid در تیبل 2 برابر با id در تیبل 1 است تعداد رکوردهای تیبل یک بیشتر از تیبل 2 است ( بعد از آخرین id مواردی اضافه شده است ) و ممکن است contentid در تیبل 2 دارای مقادیری باشد که در id تیبل 1 وجود نداشته باشد ( معدود رکوردها در تیبل یک حذف شده اند البته اگر لازم باشد می توانیم این رکوردها را مجددا وارد کنیم ).
 
بالا