ایرادات پمپ تخلیه لباسشویی

ava96

عضو سایت
تازه وارد
برای اینکه بتوانید به پمپ تخلیه دسترسی داشته باشید لازم است که در ابتدا کار پنل دستگاه را باز کنید و بیرون بیاورید تا از جای خود خارج شود. در لباسشویی های که محفظه شوینده در آنها در بالا سمت چپ قرار دارد، برای باز کردن پنل نیاز دارند که محفظه مواد شوینده هم باز شود.
پس از باز کردن و خارج کردن پنل دستگاه میتوانید به پمپ تخلیه دسترسی داشته باشید. برای خارج نمودن آن پیچ های محفظه پمپ را باز کنید، سپس شلنگ های تخلیه متصل به آن را جدا کنید، پیش از انجام اینکار یک ظرف زیر پمپ قرار دهید تا آب اضافی که از آن خارج میشود روی زمین نریزد.
پیش باز کردن و جدا کردن سیم های متصل به پمپ محل اتصال و نحوه اتصال سیم ها را به خاطر بسپارید. میتوانید پیش از باز کردن سیم ها از اتصالات عکس بگیرید. اکنون میتوانید سیم ها را جدا کنید و پمپ تخلیه را از جای خود خارج کنید.
اکنون پمپ جدید را در سر جای خود قرار دهید و سیم ها و اتصالات را طبق اصولی که به خاطر سپرده اید به پمپ متصل کنید و قطعات را سر جای خود قرار دهید.
نمایندگی تعمیر لباسشویی دوو
 
بالا