ایجاد پایگاه داده SQL بدون نصب SQL Server

مجید

کاربر فعال
ایجاد پایگاه داده SQL بدون نصب SQL Server
بوسیله ی
Visual Studio
به همراه عملیات
"درج - حذف - ویرایش"

زبان برنامه نویسی
C#‎‎‎‎‎
 

مجید

کاربر فعال
پاسخ : ایجاد پایگاه داده SQL بدون نصب SQL Server

همان طور که میدونیم، برای ایجاد پایگاه داده و اتصال به آن و عملیات مربوط به "درج" ، "حذف" ، "آپدیت" راه و روش های مختلفی وجود دارد.
این روشی که در ادامه توضیح میدهم، مزیتش یکی نیاز نبودن به نصب SQl Server است و دیگری کوتاهی در کدنویسی است. در این روش از SQL موجود در خود Visual Studio استفاده شده.

توجه 1 : در صورتی میتوانید از این روش استفاده کنید که به هیچ عنوان SQL Serverرا بر روی سیستم عامل خود نصب نکرده باشید و فقط Visual Studio را نصب کرده باشید.

توجه 2 : Visual Studio استفاده شده در این آموزش Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate است.

توجه 3 : در این آموزش ما از Sql Express استفاده میکنیم. این Sql به همراه Visual Studio نصب میشود.

توجه 4 : در این آموزش سعی کردم تا به نکات اصلی اشاره کنم و باقی نکات با کمی کنجکاوی یافت میشود.
 

مجید

کاربر فعال
پاسخ : ایجاد پایگاه داده SQL بدون نصب SQL Server

1. وارد Visual Studio میشویم.2. پروژه ای به نام "amouzesh" را ایجاد میکنیم.3. از زبانه ی "Toolbox" اشیای زیر را اضافه مینماییم :

سه عدد Button - یک عدد dataGridView - دو عدد textbox - دو عدد label
از زبانه ی “ProPerties” هم میتوانیم تغییراتی مانند تغییر نام و ... بدهیم.
نکته : در صورت نبود "Toolbox" و "ProPerties" میتوان از منوی "View" آن ها را یافت.

 

مجید

کاربر فعال
پاسخ : ایجاد پایگاه داده SQL بدون نصب SQL Server

4. ایجاد پایگاه داده :در این مرحله هم Local Database و هم Service – based Database پایگاه داده تلقی میشوند.
Service – based Database با پسوند mdf را انتخاب میکنیم و نام پایگاه داده را Data نامگذاری میکنیم.

نام DataSet را تعیین میکنیم.پایگاه داده ی ایجاد شده به همراه DataSet :

 

مجید

کاربر فعال
پاسخ : ایجاد پایگاه داده SQL بدون نصب SQL Server

5. ایجاد جدول در پایگاه داده :ساخت جدولی به نام table با دو فیلد به نام های id و name (کد و نام)
به همراه تعیین نوع و اجازه دادن یا ندادن خالی بودن (Allow Nulls) و تعیین کلید اصلی(id)
توجه : چون مطلب آموزشی بوده، پایگاه داده ای ساده را فرض کردیم.

 

مجید

کاربر فعال
پاسخ : ایجاد پایگاه داده SQL بدون نصب SQL Server

6. دادن مقدار اولیه به جدول : 

مجید

کاربر فعال
پاسخ : ایجاد پایگاه داده SQL بدون نصب SQL Server

7. DataSet ایجاد شده را باز کرده و جدول table را به درون این صفحه میکشیم. (Drag and Drop) 

مجید

کاربر فعال
پاسخ : ایجاد پایگاه داده SQL بدون نصب SQL Server

9. Query درج (Insert) :

(INSERT INTO
([id], [name]) VALUES (@id, @name

: نام جدول.
([id], [name]) : نام فیلدهای جدول.
(@id, @name) : مقادیری که بعدا میخواهیم به جدول اضافه شوند.


تعیین نام :

 

مجید

کاربر فعال
پاسخ : ایجاد پایگاه داده SQL بدون نصب SQL Server

10. Query حذف (Delete) :

شکل های 17 و 18 را تکرار کرده و سپس مراحل زیر را طی میکنیم.

(DELETE FROM
WHERE ([id] = @Original_id

([id] = @Original_id) : حذف بر مبنای کد (id) صورت گرفته است.

 

مجید

کاربر فعال
پاسخ : ایجاد پایگاه داده SQL بدون نصب SQL Server

11. Query ویرایش (Update) :


شکل های 17 و 18 را تکرار کرده و سپس مراحل زیر را طی میکنیم.[UPDATE [table
SET id = @id, name = @name
;(WHERE (id = @Original_id
(SELECT id, name FROM
WHERE (id = @id


(id = @Original_id) : ویرایش بر اساس کد (id) صورت گرفته است.

 

مجید

کاربر فعال
پاسخ : ایجاد پایگاه داده SQL بدون نصب SQL Server

12. DataSet ایجاد شده به همراه Queryهایش :

 

مجید

کاربر فعال
پاسخ : ایجاد پایگاه داده SQL بدون نصب SQL Server

13. ذخیره ی DataSet :

 

مجید

کاربر فعال
پاسخ : ایجاد پایگاه داده SQL بدون نصب SQL Server

14. Rebuild کردن پروژه :پس از انجام این عمل برای ایجاد ارتباط با پایگاه، موارد ساخته شده ی فوق را از قسمت زبانه ی Toolbox به پروژه می افزاییم.
آیتم های اضافه شده به برنامه :

 

مجید

کاربر فعال
پاسخ : ایجاد پایگاه داده SQL بدون نصب SQL Server

15. اتصال پایگاه به DataGridView :پس از این عمل آیتم زیر به برنامه اضافه میشود.
تبریک میگم به شما، اکنون وارد مرحله ی کد نویسی با زبان برنامه نویسی C#‎‎‎‎ میشویم.
 

مجید

کاربر فعال
پاسخ : ایجاد پایگاه داده SQL بدون نصب SQL Server

16. کد لازم در Form – Load :

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{this.tableTableAdapter1.Fill(this.dataDataSet1.table);}برنامه را اجرا نمایید.


 

مجید

کاربر فعال
پاسخ : ایجاد پایگاه داده SQL بدون نصب SQL Server

17. کد لازم برای دکمه ی درج :private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
tableTableAdapter1.InsertQuery(Convert.ToInt32(textBox1.Text.ToString()), textBox2.Text.ToString());
this.tableTableAdapter1.Fill(this.dataDataSet1.table);

}
 

مجید

کاربر فعال
پاسخ : ایجاد پایگاه داده SQL بدون نصب SQL Server

18. کد لازم برای دکمه ی حذف :private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
tableTableAdapter1.DeleteQuery(int.Parse(textBox1.Text));
this.tableTableAdapter1.Fill(this.dataDataSet1.table);


}
برای حذف کد شخص را وارد میکنیم. 

مجید

کاربر فعال
پاسخ : ایجاد پایگاه داده SQL بدون نصب SQL Server

19. کد لازم برای دکمه ی ویرایش :

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)

{

tableTableAdapter1.UpdateQuery(Convert.ToInt32(textBox1.Text), textBox2.Text, Convert.ToInt32(textBox1.Text));

this.tableTableAdapter1.Fill(this.dataDataSet1.table);}برای آپدیت کد شخص را وارد میکنیم.


 

مجید

کاربر فعال
پاسخ : ایجاد پایگاه داده SQL بدون نصب SQL Server

توضیحی کوتاه درباره ی عنوان تاپیک
...
<< ایجاد پایگاه داده بدون نصب Sql Server یعنی چی؟!!!!! >>


منظورم اینه که نیازی به نصب جداگانه ی Sql Server نیست (چون اکثرا برای بار اول تو نصبش به مشکل میخورن) و میشه از Sql Express خود Visual studio استفاده کرد.

به طور کلی :

تفاوت بانک ایجاد شده در Sql Express با Sql Server ؟
Sql Express در واقع نسخه رایگان Sql Server هست که به عنوان یک بسته با Visual Studio ارائه شده.
Sql Express بسیاری از امکانات Sql Server رو به همراه داره.
سبک بودن Sql Express یکی از مزیت های اون به حساب میاد. چون موقع ایجاد برنامه نصب به راحتی میتوان Package مربوط به آن را در کنار دیگر فایل های برنامه جای داد.
Sql Expressبرای برنامه های کوچک گزینه ی کاملا مناسبی است اما برای برنامه های نسبتا بزرگ، مناسب نیست دلیلش هم مقدار کم بودن Ram آن نسبت به Sql Server است.
 
بالا