ایجاد تعادل ارگان های بدن با آب

ava96

عضو سایت
تازه وارد
آیا ایجاد تعادل در بدن با نوشیدن آب بدست می آید؟ پاسخ این سوال مثبت است، به این دلیل که حرکت خون در بدن مستلزم وجود آب در بدن است، در صورتی که آب کافی در بدن وجود نداشته باشد حمل مولکولهای حیاتی مثل اکسیژن در خون غیر ممکن خواهد بود و غلظت خون افزایش پیدا میکند.
اما از کجا متوجه میشویم که تشنه هستیم؟ همانطور که گفته شد حرکت مولکول های اکسیژن و خون در بدن با با آب تامین میشود، زمانی که آب زیادی از بدن از دست رفته باشد باعث میشود که غلظت خون افزایش پیدا کند و در این حالت پیام احساس تشنگی به مغز فرستاده میشود و مغز فرمان تشنگی را به دهان و گلوی ما ارسال میکند و ما متوجه تشنگی و کمبود آب در بدن خود میشویم. و زمانی که آب را برای رفع تشنگی بدن مینوشیم، تعادل ارگان های بدن با استفاده از رقیق شدن جریان خود تامین میشود.
دستگاه تصفیه آب
 
بالا