انواع ثبت شرکت در سنگاپور

fekre

کاربر تازه وارد
تازه وارد
1- ثبت شرکت به صورت سهامی
این نوع از شرکت، برای شرکت های بزرگ با کسب و کارهای بزرگ بسیار مناسب می باشد. حداکثر تعداد سهامداران در این شرکت ها 50 نفر می باشد. در شرکت سهامی نرخ مالیات های شرکتی کمی بالاتر از شرکت های بامسئولیت محدود است.
2- ثبت شرکت به صورت خصوصی و با مسئولیت محدود
این قالب از نهادهای شرکتی می باشد که به عنوان متداول ترین ساختار شرکتی در سنگاپور است . این نوع به دو دسته دولتی و سهامداران تقسیم شده است. این نوع نهاد ها بیشتر برای کسب و کارهای کوچک به کار می رود و اکثر سرمایه گذارانی که می خواهند در سنگاپور شرکت ثبت کنند این نوع ساختار شرکتی را انتخاب می کنند. لازم به توضیح است در این نوع شرکت هر سهامدار به میزان سرمایه ای که وارد شرکت خواهد کرد دارای تعهد می شود و در واقع میزان تعهد هر فرد با توجه به میزان سهام او مشخص می شود.
یکی از دیگر مواردی که در این نوع شرکت ها قابل توجه است میزان مالیات های شرکتی است که برای این شرکت ها وضع می گردد و مسلماَ این نرخ مالیات با نرخ مالیات های شرکت های بزرگ متفاوت می باشد. در این نوع شرکت ها باید تیم مدیریتی مشخص شود . ( حداقل تعداد سهامداران دو نفر می باشد ).
3- ثبت شرکت از طریق تاسیس شعبه
زمانی که برخی از افرادی که دارای شرکت و یا فروشگاهی در کشوری دیگر می باشند و نمی خواهند که شرکت را منحل نمایند اما علاقمند به ترویج فعالیت تجاری در کشور سنگاپور نیز می باشند می توانند با تاسیس شعبه ای در کشور سنگاپور به این امر دسترسی داشته باشند . اما طبق قوانینی که وجود دارد شرکت های شعبه در واقع هیچ گونه مسئولیتی ندارند و تمام مسئولیت ها بر عهده شرکت مادر می باشد و اگر شرکت شعبه خرید، فروش و یا قراردادی ببندد در واقع طرف قرارداد شرکت مادر می باشد.

ثبت شرکت در سنگاپور
 
بالا