اطلاعیه ویرایش انجمن های سایت

elahi

مدیریت
مدیر کل انجمن
سلام دوستان و کاربران عزیز

پس از گذشت 2 سال و چندی از شروع به فعالیت انجمن برنامه نویس موضوعات انجمن مورد بازنگری قرار گرفتند و موضوعات بروزرسانی شدند.
 
بالا