اضافه شدن تگ اپارات به سایت

mrs225

مدیر سایت
برای سریع نمایش دادن ویدئو در سایت تگ اپارات اضافه شد.
نحو استفاده از تگ اپارات
به عنوان مثال ادرس ویدئو من در اپارات
HTML:
http://www.aparat.com/v/qbcLa
می باشد
یعنی qbcLa در واقع کد فیلم من است پس تگ اپارات ویدئو برای نمایش در این سایت
HTML:
[APARAT]qbcLa[/APARAT]
اینگونه می باشد
ویدئو من
[APARAT]qbcLa[/APARAT]
 
بالا