اسید لاکتیک و لاکتات

sahel1

کاربر تازه وارد
تازه وارد
اسید لاکتیک که نام دیگر آن «بدهی اکسیژن» است، مایعی بی رنگ است که با فرمول شیمیایی C3H6O3 نمایش داده میشود.

هنگام انجام فعالیت های جسمانی سنگین و ورزش های دشوار، فرایند تأمین اکسیژن و تولید انرژی در بدن با مشکل مواجه میشود. در نتیجه اسید لاکتیک از بافت های مختلف بدن ترشح میشود تا موقتاً انرژی مورد نیاز را تأمین نماید. اسید لاکتیک نیز به سرعت از بین میرود به به حالت یونی در می آید که در این صورت لاکتات نام میگیرد و با فرمول C3H5O3 نمایش داده میشود.

اسید لاکتیک

قلب برای دریافت انرژی از لاکتات استفاده میکند و کبد آن را به گلوکز تبدیل مینماید. مقدار باقی مانده نیز توسط عرق، از بدن دفع میشود، اما در صورت وارد شدن فشار بیش از حد به بافت های ماهیچه ای و تولید مقدار زیادی لاکتات، بدن نمیتواند همه ی آن را پاکسازی نماید. در نتیجه، در میان بافت ها انباشته شده و ایجاد درد، کوفتگی و سوزش منماید.
 
بالا