استخدام برنامه نویس

avvaloffice

کاربر تازه وارد
تازه وارد
فراخوان استخدام رسمی

دفتر سیار اول، از متخصصین مسلط به هریک از زبانهای برنامه نویسی، دعوت به همکاری می نماید.

سوالات و ارسال رزومه: cv@avvaloffice.ir
توجه: در قسمت SUBJECT ایمیل ارسالی، عنوان "استخدام فنی" درج گردد.
 
بالا