آموزش سی شارپ : این جلسه آشنایی با دستور شرطی if

8908190

کاربر تازه وارد
تازه وارد

ضمن عرض سلام و احترام خدمت تمامی کاربران فروم محبوب انجمن برنامه نویس
، همانطور که قول دادم بهتون ،قصد دارم یکسری مقالات در زمینه برنامه نویسی های مختلف ، برای شما عزیزان قرار دهم . پیشاپیش از تمامی مدیران فروم قدردانی میکنم بابت این فروم بسیار مفید و کاربردی.

استفاده از دستور شرطی if در سی شارپ

در سی شارپ یک سری از دستورات شرطی یا ساختار های تصمیم وجود دارد که با استفاده از این ساختار ها می توان در مورد اجرا شدن و یا نشدن یک سری از دستورات در برنامه خود در زمان اجرا تصیم بگیریم. یکی از پرکاربردترین این دستورات دستور شرطی if در سی شارپ است. در این مقاله قصد داریم تا شما را با چگونگی استفاده از دستور شرطی if در سی شارپ آشنا کنیم.
استفاده از دستور شرطی if در سی شارپ زمانی صورت می گیرد که می خواهیم در صورت برقراری یک عبارت شرطی، یک دستور یا مجموعه ای از دستورات اجرا شوند.
الگوی استفاده از دستور شرطی if در سی شارپ:

کد:
if (Boolean expression) {
 Statement(s)
}
مثال:


{
 static void Main(string[] args)
 {
 int m = 10;

 /* check the condition */
 if (m < 30)
 {
 /* if condition is true then print this statement */
 Console.WriteLine("m is less than 30");
 }
 else {
 /* if condition is false then print the following */
 Console.WriteLine("m is not less than 30");
 }
}
 }
در مثال بالا از انجا که شرط در دستور if برقرار است دستور مربوط به بلاک دستور شرطی if در سی شارپ اجرا خواهد شد و نتیجه اجرای کد بالا به صورت زیر خواهد بود:
is less than 30

کلمه کلیدی else:

دراستفاده از دستور شرطی if در سی شارپ در صورت برقرار نبودن شرط اگر بخواهیم مجموعه دیگری از دستورات را اجرا کنیم و یا اجرای برنامه را در صورت برقرار نبودن شرط در ساختار شرطی if کنترل کنیم، از کلمه کلیدی else در ساختار شرطی if استفاده می شود. در صورت عدم استفاده از else در صورت برقرار نبودن شرط، کنترل اجرا بدون وارد شدن به بلاک دستور شرطیif دستور بعدی برنامه را اجرا خواهد کرد و درصورت استفاده از آن کنترل اجرا به دستورات داخل بلاک else منتقل می شود.

الگوی استفاده از دستور شرطی if در آموزش سی شارپ همراه با کلمه کلیدی else :

کد:
if(Boolean expression) {
 Statement(s)
}
else
{
 Statement(s)
}


دیاگرام ساختار استفاده ار دستور شرطی if و else در سی شارپمثال: استفاده از دستور شرطی if در سی شارپ

کد:
 class Program
 {
 static void Main(string[] args)
 {
 int m = 50;

 /* check the condition */
 if (m < 30)
 {
 /* if condition is true then print this statement */
 Console.WriteLine("m is less than 30");
 }
 else
 {
 /* if condition is false then print this statement */
 Console.WriteLine("m is not less than 30");
 }
 }
 }
دراجرای کد بالا از انجا که شرط در دستور if برقرار نیست دستور مربوط به else اجرا خواهد شد و نتیجه به صورت زیر خواهد بود:
m is not less than 30

مثال : استفاده از دستور شرطی if در سی شارپ

کد:
class Program
 {
 static void Main(string[] args)
 {
 int month = 0;
 int day=30;

 /* check the condition */
 if (day ==30)
 {
 /* if condition is true then print this statement */
 month += 1;
 day = 0;
 }
 /* if condition is no true then print this statement */
 else
 {
 day += 1;
 }
 }
 }

دراجرای کد بالا از انجا که مقدار متغیر day برابر عدد سی است در نتیجه شرط در دستور if برقرار است و دستور مربوط به if اجرا خواهد شد و درنتیجه مقدار متغیر های month و day به صورت زیر تغییر خواهد کرد :
month=1, day=0

نکته

در استفاده از دستور شرطی if در سی شارپ، هنگام استفاده از کلمه کلیدی else ، هر کلمه کلیدی else حتما باید به یک if وابسته باشد. نکته
در استفاده از دستور شرطی if در سی شارپ باید به این نکته توجه کنیم که در صورت استفاده نکردن از اکولاد تتها یک دستور اجرا خواهد شد و دستور دوم خارج از ساختار شرطی if در نظر گرفته می شود. و حتی در مثال بالا در صورت استفاده نکردن از اکولاد در ساختارشرطی if با خطای زمان کامپایل مواجه خواهیم شد زیرا کامپایلر با کلمه کلیدی elseبرخورد می ک ند که به if وابسته نیست.
مثال : خطای زمان کامپال در استفاده نادرست از آکولاد در استفاده از دستور شرطی if در سی شارپ :
if های تو در تو

هر زمان بخواهیم در برنامه خود تعداد بیشتری از عبارات شرطی را چک کنیم می توانیم از if های تودر تو در ساختار استفاده از دستور شرطی if در سی شارپ استفاده کنیم.

مثال: استفاده از if های تو در تو

کد:
 class Program
 {
 static void Main(string[] args)
 {
 float weather =10;
 if (weather <= 10)
  Console.WriteLine("the weather is very cold");
 else if (weather > 10 && weather < 18)
 Console.WriteLine("the weather is cold");
 else if (weather >= 18 && weather < 25)
 Console.WriteLine("the weather is moderate");
 else if (weather >= 25 && weather < 35)
 Console.WriteLine("the weather is warm");
 else if (weather>= 35)
 Console.WriteLine("the weather is hot");

 }
 }
}

در این مثال با توجه به اینکه مقدار اولیه متغیر weather عدد 10 در نظرگرفته شده است خروجی خواهد بود:

the weather is very cold

 
آخرین ویرایش:
بالا