ثبت شرکت در زنجان

  1. K

    شرایط لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در زنجان

    ۱- در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکا حداقل ۲نفر میباشد ۲- حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال است. ۳- در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقراریه دریافت نماید. مدارک مورد نیاز ثبت شرکت مسئولیت محدود در زنجان به شرح ذیل میباشد ...
بالا