#شی_گرایی

  1. Mohamad7798

    حل یک مسئله در شی گرایی

    سلام سوال من اینه متغییری از نوع بار الکتریکی تعریف میکنیم(کلاسشو لینکشو میزارم پایین)و میخوایم برنامه مقدار بار الکتریکی را از خط فرمان بگیرد و میزان پتانسیل آن را با رنگ طوسی نمایش دهد
بالا