برنامه نویسی امن

 1. I

  کتاب الکترونیک برنامه نویس امن در php (انتشارات مرکز ماهر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)

  کتاب الکترونیک برنامه نویس امن در php از انتشارات مرکز ماهر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را می توانید در "آی تی یاد" در لینک زیر دریافت نمایید لینک: برنامه نویسی امن در php
 2. I

  کتاب الکترونیک برنامه نویس امن در دات نت ( انتشارات مرکز ماهر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)

  کتاب الکترونیک برنامه نویس امن در دات نت از انتشارات مرکز ماهر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را می توانید در "آی تی یاد" در لینک زیر دریافت نمایید لینک: برنامه نویسی امن در دات نت
 3. I

  کتاب الکترونیک برنامه نویس امن در اندروید (انتشارات مرکز ماهر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)

  کتاب الکترونیک برنامه نویس امن در اندروید از انتشارات مرکز ماهر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را می توانید در "آی تی یاد" در لینک زیر دریافت نمایید لینک: برنامه نویسی امن در اندروید
بالا