امنیت در ++c

  1. I

    کتاب الکترونیک برنامه نویس امن در ++c (انتشارات مرکز ماهر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)

    کتاب الکترونیک برنامه نویس امن در ++c از انتشارات مرکز ماهر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را می توانید در "آی تی یاد" در لینک زیر دریافت نمایید لینک: برنامه نویسی امن در ++c
بالا