نتایح جستجو

  1. B

    بادوام ترین زغال کبابی

    زغال چوب یا اَنْگِشْت، ماده سبک، شکننده و سیاه‌ رنگ باقی‌ مانده از نیم‌ سوختن چوب یا دیگر اندام‌های گیاهی و جانوری است که قسمت اعظم ترکیبات آنها تبدیل به کربن شده باشد. این کربن نا خالص از ۸۵ تا ۹۸ درصد کربن تشکیل شده‌است. املا واژه زغال: ذغال، زغال، زگال، ژگال، ژکال، شگال و شگار و … املاهای...
  2. B

    چوب با کیفیت برای زغال

    چوب سخت : چه چوبی برای تولید ذغال مناسب است؟ چوب سخت به چوبی گفته می شود که به آرامی بسوزد و زغال بادوامی را از خود باقی بگذارد. درخت این چوب ها دارای برگ های پهن بوده و برگ آنها در فصل پاییز ریزش می کند. بنابراین در خرید زغال دقت کنید به این که این زغال را برای چه کاری نیاز دارید. چوب نرم : این...
بالا