انجمن برنامه نویس

tazeha امتیازات بدست آمده برای

 1. 10
  امتیاز: ‏1/3/17

  فعالیت

  شما 100 مطلب ارسال کرده اید

 2. 5
  امتیاز: ‏15/2/17

  ارسال مطالب موثر

  شما 30 مطلب ارسال کرده اید

 3. 5
  امتیاز: ‏7/2/17

  اولین ارسال

  ارسال اولین پیام یا مطلب