Recent content by setareh238

  1. S

    آشنایی با آئین سنتی مردم خراسان جنوبی در شب چلَه

    هر گوشه از کشور ما دارای آداب و رسوم مخصوص به خود است که دیدن آن خالی از لطف نیست. مراسمی زیبا و جذاب که هر کدام نشانه هایی از نیک سرشتی مردم این سرزمین را در بردارد. شخصا به شما پیشنهاد می کنم برای سفر به نقاط مختلف ایران از اجاره ماشین با راننده استفاده کنید تا دغدغه و خستگی رانندگی را نداشته...
بالا